Kent Kimliğinin İnşasında Koku Duyusu ve Etkileri

Authors

  • Zehra Çakır Yıldız Technical University, Faculty of Architecture, Istanbul, Turkey
  • Nilgün Çolpan Erkan Yıldız Technical University, Faculty of Architecture, Istanbul, Turkey

DOI:

https://doi.org/10.38027/iccaua2023tr0013

Keywords:

Kent Kimliği, Mekân Algısı, Koku Duyusu

Abstract

İnsanlar günde binlerce kez koku alır ve her bir koklama yeni bir deneyim oluşturmaktadır. Her mekânın hem üretilen malzemeden hem sahip olduğu peyzajdan hem de orada gerçekleştirilen işlevlerden kaynaklı olarak kendine has bir kokusu vardır. Ancak uzun yıllar mekân kokuları yalnızca olumsuz yönden ele alınmış ve bireyle olan ilişkisi göz ardı edilmiştir. Mekân, an ve birey arasında doğrudan bağlantının önemli bir aracı olan koku duyusunun görmezden gelinmesi ortak bir koku kimliğinin ve belleğinin oluşmasına engel olmaktadır. Bu çalışmanın amacı koku duyusunun kentsel mekânın algılanmasında, kent kimliğinin ve mekânsal belleğin oluşmasındaki etkilerini araştırmak ve kentsel tasarım çalışmalarına koku duyusunun dahil edilmesinin önemini ortaya koymaktır. Araştırma süresince konuyla ilgili kaynaklar taranmış, gönüllülerle saha çalışması gerçekleştirilerek derinlemesine mülakat yapılmıştır. Sahada gerçekleştirilecek mekânsal analizlerle ve gönüllülerin katılımıyla elde edilecek verilerle de nitel bir çalışma yürütülmüştür. Çalışmanın sonucunda koku, mekân algısı ve kentsel kimlik kavramları arasındaki etkileşimin saptanması hedeflenmiştir.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2023-06-16

How to Cite

Çakır, Z., & Erkan, N. Çolpan. (2023). Kent Kimliğinin İnşasında Koku Duyusu ve Etkileri. Proceedings of the International Conference of Contemporary Affairs in Architecture and Urbanism-ICCAUA, 6(1), 991–998. https://doi.org/10.38027/iccaua2023tr0013